Sjøgløtt Barnevern

Aktivitetsbasert tilnærming som metode

Gjennom aktiviteter får man en avkobling fra daglige rutiner og de mange tankene den enkelte bærer med seg.

Ved å gjøre ting i fellesskap får man mulighet til å bygge relasjoner med andre ungdommer og voksne, og det bidrar til styrking av den enkeltes sosiale kompetanse. Et annet aspekt er ønsket om å skape gode mestringsopplevelser hos den enkelte som igjen kan påvirke selvbildet i positiv retning.

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø
Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø
Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø
Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Kunstterapi som metode

Gjennom ulike formingsaktiviteter (maling, tegning, foto) kan man komme i kontakt med følelser og tanker som ikke umiddelbart er lett å kommunisere med ord.

Vi jobber med et program som omhandler ungdommens egen livshistorie, og bearbeiding av opplevelser og tanker knyttet til dette.

Aktiviteter

  • Maritime aktiviteter
  • Tur og Friluftsliv
  • Ridning
  • Form, farge og foto