Våre tjenester

  • Ferie/ avlastnings-opphold i helger, midt-uke og ferier
  • Akuttavlastning
    Vi tar imot barn/ungdom på kort varsel. De oppholder seg hos oss til situasjon er avklart.
  • Tilsynsføreroppdrag

Vi tilbyr tilsyn ved samvær. Samværet kan foregå i vår bolig dersom det er aktuelt. Her ligger det til rette for matlaging, lek og samvær i trygge omgivelser. Tilsynsrapport inngår i avtalen.

  • Veiledning til fosterhjem

Våre miljøterapeuter kan veilede fosterhjem, med utgangspunkt i «traumebevisst omsorg» samt «COS-P».

  • Oppfølging/ettervern

Vi tilbyr oppfølging av ungdom mellom 18-23 år som skal bo i egen bolig. Hvert tiltak skreddersys etter behov. Aktuelle fokusområder kan være oppfølging i forhold til økonomi, kosthold, struktur, sosial trening, eller oppfølging jobb/skole.

  • Bolig med oppfølging

Vi skreddersyr tiltak i forhold til ungdom/unge voksne som trenger bolig med tilrettelegging og oppfølging