Barneverninstitusjon

Fritid og avlastning

Ferie/ avlastnings-opphold i helger, midt-uke og ferier

Linge - Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Linge K. Solum

Medarbeider
post@sjoglottomsorg.no
Mobil: 909 38 837

COSp

Et foreldreveiledningsprogram som er basert på tilknytningsteori.

Vi tilbyr opphold til barn og ungdom i helger, midt-uke og ferier:

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Vi fordeler i grupper etter alder, behov og fungering.

Sjøgløtt disponerer to hus, hvor det ene er egnet for barn / ungdom i små grupper (maks 4 stk samt voksne), mens det andre huset er egnet for større grupper av barn/ungdom (8-10 stk samt voksne).

Vi legger vekt på å ha det gøy sammen, og skape gode opplevelser og
relasjoner gjennom ulike aktiviteter.

Våre hovedfokus i møte med barn og ungdom er «Traumebevisst omsorg» som tar utgangspunkt i hvordan traumer påvirker hjernen. Vi fokuserer på å skape trygghet og relasjoner, samt å hjelpe barnet/ungdommen til å regulere sine følelser.  Vi er også opptatt av å bidra til å styrke personens egne ressurser og selvbilde, bl.a gjennom å skape gode mestringsopplevelser.

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Ferieopphold:

Vi arrangerer ferieopphold i alle skoleferier.

I sommerferier er det individuelt hvor lenge oppholdet varer, det kan være fra 1 uke – ca 3 uker ettersom behov og ønsker.

Det lages en plan i forkant av ferien. Her står det hva slags aktiviteter man har i denne perioden, hvilke barn/ungdommer som skal være med, og hvilke voksne som er med dem.

Aktivitetene legges opp etter årstid.

På sommeren blir det gjerne endel maritime aktiviteter som som for eksempel båt-turer, badeturer, fisking, eller at vi reiser til en av øyene utenfor Kragerø og tilbringer dagen der.

På høst/ vår er vi på fine skogsturer hvor vi griller pølser eller har med annen niste. På vinteren er det turer eller vinteraktiviteter.

Helgeopphold:

Helgeoppholdene starter på fredag ettermiddag ved at alle ankommer ved 16-17 tiden.

 • Noen blir hentet av de voksne som jobber på Sjøgløtt, andre blir kjørt av foreldre/fosterforeldre.
 • Alle legger fra seg tingene på rommene sine.
 • Vi spiser taco sammen, og stemningen er gjerne høy og god.
 • På kvelden er det brettspill og TV kos med popkorn og frukt. På sommeren reiser vi gjerne ut for å ta et lite kveldsbad.
 • På lørdagene er det en felles aktivitet hvor vi ofte går på skogstur til fine steder i nærområdet.
 • Vi har med niste eller griller pølser til lunsj.
 • På sommeren er vi gjerne på båt eller strandtur med bading. På vinteren kan det være aketur eller at vi står på skøyter.
 • Innimellom har vi andre aktiviteter som ridning, gårdsbesøk, klatring eller div. hobby-aktiviteter.
 • På lørdagskvelden koser vi oss med god mat, lørdagsfilm og godteri.
 • Søndag formiddag er gjerne avslappende og det er ikke lagt opp til felles aktivitet.
 • Vi spiser frokost og koser oss i/utenfor huset med lek, brettspill, trampoline.
 • Noen liker å stelle med våre to kaniner, andre vil bare være sammen og ha det hyggelig.

I løpet av helgen har vi en temasamling hvor vi tar opp ulike tema som er aktuelle for gruppa. Eksempler på dette kan være: nettbruk, identitet/selvbilde, vennskap, bruk av rusmidler, seksualitet m.m

 • Leggetider vil variere litt ut fra alder.
 • Telefoner, data og nettbrett ligger på kontoret om natten.
 • Vi har også begrensninger på bruk av dette på dagtid.

Før hver helgesamling lages det en plan slik at barna / ungdommene er forberedt på det som skal skje.

Sjøgløtt Omsorg

Midt-uke avlastning:

Noen barn/ungdommer har opphold som strekker seg ut over helgen. Noen blir kjørt til skole, andre har skoleaktiviteter på Sjøgløtt. Vi har godkjent personale som kan ivareta den faglige oppfølgingen med skolearbeid/ evt hjemmeskole.

Akutt-avlastning:

Sjøgløtt kan ta imot barn/ungdom på akutt avlastning dersom behovet er til stede. De oppholder seg da hos oss inntil situasjonen er avklart.