Barneverninstitusjon

Om oss

«Sjøgløtt fritid og avlastning»

Linge - Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Linge K. Solum

Medarbeider
post@sjoglottomsorg.no
Mobil: 909 38 837

COSp

Et foreldreveiledningsprogram som er basert på tilknytningsteori.

«Sjøgløtt fritid og avlastning» er et profesjonelt tiltak som holder til i naturskjønne omgivelser i Kragerø.

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Vi startet opp vårt tilbud i 2017, og har pr i dag oppdrag for 7 kommuner.

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Vi har en sammensatt personalgruppe som alle har relevant kompetanse og erfaring i forhold til barn og ungdom. Alle våre medarbeidere har opplæring i «traumebevisst omsorg».

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Vårt fritid, ferie og avlastningstilbud retter seg mot fosterforeldre og ordinære hjem.

Sjøgløtt er også godkjent som barneverninstitusjon med 3 plasser, etter plasseringshjemler: §4-4 sjette ledd,§ 4-12 og §4-6 første og andre ledd.